10 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در بخش آب و کشاورزی سرمایه گذاری می شود - 10 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در بخش آب و کشاورزی سرمایه گذاری می شود | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: در سه سالی که از تأسیس صندوق توسعه ملی می گذرد تا پایان خرداد 93، مجموع واریزی ها به این صندوق 64 میلیارد و 827 میلیون دلار بوده است.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، سید صفدر حسینی در نشست خبری افزود: در بخش مصارف 13 میلیارد و 139 میلیون دلار تا کنون تسهیلات اعطایی ریالی بوده است. همچنین 12 میلیارد و 769 میلیون دلار طرح های تصویب شده بوده که منابع ارزی داده شده است.
وی گفت: سه میلیارد و 615 میلیون دلار طرح های مصوب در شرف اعطای تسهیلات داریم و 21 میلیارد و 400 میلیون دلار در قالب خط اعتباری برای طرح های سال 93 به بانک ها داده می شود.
حسینی افزود: دو میلیارد و 800 میلیون دلار تکالیف بودجه ای 93 برای صندوق توسعه ملی است و 200 میلیون دلار نیز به صندوق شکوفایی برای طرح های دانش بنیان داده شده است.
وی گفت: دولت قبل دو میلیارد و 755 میلیون دلار برای پرداخت عیدانه به مردم از صندوق برداشت کرده که تا کنون 75 میلیون دلار آن بازگشته است.
رئیس صندوق توسعه ملی افزود: با مساعدت رهبری و دستور رئیس جمهور در چهار سال آینده 10 میلیارد دلار در بخش آب و کشاورزی از منابع صندوق سرمایه گذاری می شود که برای امسال دو و نیم میلیارد دلار خواهد بود.
حسینی گفت: همین طور برای خروج از رکود امسال صندوق توسعه ملی هفت هزار میلیارد تومان منابع ریالی در اختیار بخش خصوصی در بخش صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری برای سرمایه گذاری قرار می دهد.