پیشرفت 68 درصدی طرح سرشماری کشاورزی در خراسان شمالی - پیشرفت 68 درصدی طرح سرشماری کشاورزی در خراسان شمالی | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي
به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد، مجید پورعیسی عصر امروز در بازدید از روند اجرای طرح سرشماری در بخش مرکزی این شهرستان اظهار کرد: این سرشماری با شتاب خوبی پیش می‌رود و اکنون خراسان شمالی با وجود پراکندگی بهره‌برداران در شهرستان‌های مختلف در اجرای این سرشماری جزو استان‌های برتر است.

وی بیان داشت: هم‌اکنون میزان پیشرفت طرح سرشماری در شهرستان‌های خراسان شمالی متفاوت بوده و از 62 درصد تا 70 درصد را شامل می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی استاندار خراسان شمالی گفت: به طور حتم سرشماری عمومی کشاورزی هر چه دقیق‌تر باشد به برنامه‌ریزی بهتر کمک می‌کند.
به گفته وی سرشماری عمومی کشاورزی آثار و نتایج بسیار خوبی در انجام برنامه‌ریزی‌ها به دنبال خواهد داشت.
پور عیسی با یادآوری اینکه این سرشماری نقش پایه‌ای در نظام ملی آمارهای کشاورزی کشور ایفا می‌کند اظهار کرد: بی‌گمان سرشماری راهی برای تحقق توسعه کشور است.
وی همچنین آمار صحیح ودقیق را سبب برنامه‌ریزی هر چه بهتر در بخش‌های مختلف توسعه عنوان کرد.
به گزارش فارس، 48 درصد از جمعیت خراسان شمالی در روستاها سکونت داشته که عمدتاً بهره‌بردار بخش کشاورزی هستند.
به گزارش فارس، سرشماری عمومی کشاورزی همزمان با کشور در استان خراسان شمالی از پنجم مهرماه آغاز و تا 18آبان ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد، مجید پورعیسی عصر امروز در بازدید از روند اجرای طرح سرشماری در بخش مرکزی این شهرستان اظهار کرد: این سرشماری با شتاب خوبی پیش می‌رود و اکنون خراسان شمالی با وجود پراکندگی بهره‌برداران در شهرستان‌های مختلف در اجرای این سرشماری جزو استان‌های برتر است.

وی بیان داشت: هم‌اکنون میزان پیشرفت طرح سرشماری در شهرستان‌های خراسان شمالی متفاوت بوده و از 62 درصد تا 70 درصد را شامل می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی استاندار خراسان شمالی گفت: به طور حتم سرشماری عمومی کشاورزی هر چه دقیق‌تر باشد به برنامه‌ریزی بهتر کمک می‌کند.

به گفته وی سرشماری عمومی کشاورزی آثار و نتایج بسیار خوبی در انجام برنامه‌ریزی‌ها به دنبال خواهد داشت.

پور عیسی با یادآوری اینکه این سرشماری نقش پایه‌ای در نظام ملی آمارهای کشاورزی کشور ایفا می‌کند اظهار کرد: بی‌گمان سرشماری راهی برای تحقق توسعه کشور است.

وی همچنین آمار صحیح ودقیق را سبب برنامه‌ریزی هر چه بهتر در بخش‌های مختلف توسعه عنوان کرد.

به گزارش فارس، 48 درصد از جمعیت خراسان شمالی در روستاها سکونت داشته که عمدتاً بهره‌بردار بخش کشاورزی هستند.

به گزارش فارس، سرشماری عمومی کشاورزی همزمان با کشور در استان خراسان شمالی از پنجم مهرماه آغاز و تا 18آبان ادامه خواهد داشت.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930805001523#sthash.BG055r0g.dpuf