انجام طرح راستي آزمايي شناسنامه بهره برداران در دو شهرستان اسفراين و مانه و سملقان - انجام طرح راستي آزمايي شناسنامه بهره برداران در دو شهرستان اسفراين و مانه و سملقان | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي
مهندس علی بهنام فر-معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی - اظهار داشتند در سال جاری عملیات راست آزمایی شناسنامه بهره برداران کشاورزی توسط سازمان  نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در دو شهرستان اسفراین و مانه و سملقان آغاز شده است.
 ایشان افزودند: این طرح در شهرستانهای بجنورد- رازو جرگلان- شیروان و فاروج نیز انجام شده است.
ایشان بیان داشتند که تاکنون 67690 نفر در سامانه شناسنامه بهره بردار ثبت نام کرده اند که از این تعداد 22153 نفر راستی آزمایی شده اند.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی خراسان شمالی از تمامی بهره برداران بخش کشاورزی در خواست نمود به منظور جمع آوری آمار دقیق و صحیح همکاری لازم را با کارشناسان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی داشته باشند.