سرانه زمین کشاورزی برای هر ایرانی دو هزار متر مربع است - سرانه زمین کشاورزی برای هر ایرانی دو هزار متر مربع است | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي
مهندس علی بهنام فر-معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی خراسان شمالی- در کفتگو با خبرنگاران- در خصوص راهکارها برای جلوگیری از قطعه قطعه شدن زمین های کشاورزی گفت: این امر نیازمند فرهنگ سازی و اطلاع رسانی است که کشاورزان با معایب کوچک شدن زمین های کشاورزی و مزایای یکپارچه سازی آشنا شوند و خود در این خصوص مشارکت داشته باشند.

وی با بیان اینکه قانون وراثت نیز باید با توجه به مشکلات و معضلات به نوعی مدیریت شود افزود: پیشنهاد می شود که در تقسیم ارث زمین های کشاورزی به یکی از اعضای خانواده برسد و مابقی افراد به صورت مشاع در درآمد سهم داشته باشند اما مدیریت به یک نفر واگذار شود.

وی گفت: این امر نیز نیازمند برنامه ریزی و فرهنگ سازی در سطح کشور است تا کشاورزان از این طرح استقبال کنند.

وی اظهار کرد: باید تفاهم نامه های قانونی به تصویب برسد تا در حین اجرای طرح مشکلاتی ایجاد نشود و علما و فقها نیز در این خصوص اطلاع رسانی و فرهنگ سازی کنند تا از کوچک تر شدن زمین های کشاورزی جلوگیری شود.

وی گفت: ایجاد شرکت های سهامی زراعی، تعاونی تولید روستایی و کشت و صنعت خصوصی راهکاری در راستای تجمیع اراضی خرد و یکپارچه کردن زمین ها به منظور بهره وری است.

وی افزود: به علت اینکه بیشتر بخش کشاورزی این استان خرده مالک و پراکنده هستند به دلیل مسائل فرهنگی و اجتماعی و نبود آگاهی امکان اجرای برخی طرح های تعاونی و مشارکتی نیز وجود ندارد زیرا که بهره بردار نتیجه را لمس نکرده است و مانع همکاری خواهد شد.

وی گفت: هم اکنون حدود 86.7 درصد واحد های بهره برداری این استان زیر 10هکتار، 49.6 درصد کمتر از دو هکتار، 22.92 درصد بین دو تا پنج هکتار و 14.12 درصد واحد های بهره بردار بین پنج تا 10 هکتار زمین دارند که این زمین های نیز به صورت پراکند هستند و یکپارچه نیستند.

وی بر یکپارچه سازی زمین های کشاورزی نیز تاکید کرد و گفت: در این راستا دولت تسهیلاتی ویژه در اختیار کشاورزان قرار می دهد که 85 درصد هزینه اجرای این گونه طرح ها را دولت به صورت بلاعوض پرداخت می کند.

وی افزود: هم اکنون نیاز است تا برای اجرایی شدن و استقبال تعداد زیادی از کشاورزان دولت بسته های تشویقی دیگری نیز در این زمینه در نظر گرفته شود.

وی گفت: طبق قانون خرید و فروش عرصه باغ آبی بیش از دو نیم هکتار، باغ دیم پنج هکتار، مزارع آبی پنج هکتار و مزارع دیم 25 هکتار قابل فروش است و سند واگذار می شود و اگر کمتر از این میزان باشد غیر قانونی است و در این خصوص سندی نیز ارائه نخواهد شد.

وی افزود: اما متاسفانه کشاورزان زمین ها را به قطعات کوچکتر تقسیم می کنند و آنان را با قول نامه های عادی به فروش می رسانند.

وی اظهار کرد: باید فروش قول نامه ای زمین های کشاورزی ممنوع اعلام شود تا از کوچک شدن زمین ها جلوگیری شود.

وی افزود: طبق سرشماری سرانه اراضی کشاورزی در سال 1352، پنج هزار متر مربع بود که این سرانه در سال 70 به دو هزار و 900 متر مربع در سال 80 به دو هزار و 200 متر مربع رسیده و پیش بینی می شود که در سال 1400 به هزار و 100 متر مربع برسد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: در برخی از کشورها نیز با وجود اینکه قطعات زمین های کشاورزی کوچک بوده است توانسته اند با مدیریت مزرعه بهره وری را از قطعات بزرگ تر نیز بیشتر کنند و به تولید اقتصادی برسانند.

مهندس بهنام فر افزود: مدیریت در اراضی خرد آسان تر است اما این امر نیازمند یک برنامه ریزی و مدیریت خلاقانه است که برخی از کشورها مانند ژاپن موفق بوده اند.

ایشان  پیشنهاد راه اندازی بخش های فنی و مهندسی خصوصی در زمینه کشاورزی شد و گفت: بهره برداران بخش کشاورزی باید با رجوع به این مراکز مشاوره های فنی و مهندسی را دریافت کنند تا بهره وری در واحد سطح افزایش یابد.