کشاورزی اقتصادی با توجه به فعالیت های پسین و پیشین موفق خواهد شد - کشاورزی اقتصادی با توجه به فعالیت های پسین و پیشین موفق خواهد شد | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي
  نشست مشترکی  بین مدیران عالی بانک کشاورزی و معاونین و مدیران حوزه معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت  جهاد کشاورزی و استانها  امروز سه شنبه 94/3/5 در تهران برگزار گردید.در این گردهمایی آقای مهندس حجتی - وزیر جهادکشاورزی- گفت: کشاورزی اقتصادی با توجه به فعالیت های پسین و پیشین موفق خواهد شد و گرنه پایدار نخواهد ماند.