پیام تبریک معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی به مناسبت سال نو - پیام تبریک معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی به مناسبت سال نو | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي