تدابير دولت يازدهم براي حمايت از توليد و مديريت بازار محصولات كشاورزي - تدابير دولت يازدهم براي حمايت از توليد و مديريت بازار محصولات كشاورزي | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي
وزير جهاد كشاورزي از اختصاص 160 ميليارد تومان به صنعت چاي در بودجه سال آينده خبر داد و گفت: بايد واردات محصولات كشاورزي از گندم تا گوشت، مرغ و ... به گونه‌اي كنترل شود تا توليدكنندگان آسيب نبينند چراكه عمده نياز داخلي كشور از سوي كشاورزان تامين مي‌شود.

به گزارش ايسنا،مهندس محمود حجتي در نشست صبحانه كاري با فعالان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران اظهار كرد: براي حمايت از چايكاران و اين صنعت اقدامات بسياري تاكنون انجام شده كه مي‌توان به افزايش چشمگير بودجه سالانه سازمان چاي براي حمايت از اين صنعت اشاره كرد.

وي افزود: با پيشنهاد دولت و حمايت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حدود 160 ميليارد تومان اعتبار در بودجه سال آينده براي توليد، بهبود كيفيت آن، خريد تضميني برگ سبز چاي و اجراي عمليات به‌زراعي باغات چاي در نظر گرفته شده است كه اميدواريم در سال‌هاي آينده كمترين نگراني در صنعت چاي وجود داشته باشد.

وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: درباره واردات و تعرفه آن سياست وزارت جهاد كشاورزي و تدبير دولت به گونه‌اي است كه با تدوين سياست‌هاي تعرفه‌اي، واردات به گونه‌اي مديريت و كنترل شود تا محصولات داخلي و توليدكنندگان متضرر نشوند.

نيازي به واردات مرغ و تخم‌مرغ نداريم حجتي با تاكيد بر برنامه‌ريزي براي ارتقاي كيفيت توليد و بهره‌وري در واحد سطح و كاهش هزينه‌هاي آن گفت: در رابطه با محصولات پروتئيني از جمله گوشت، مرغ و تخم مرغ سازوكارهايي وجود دارد كه ميزان توليد را مشخص مي‌كند و مي‌توانيم براين اساس واردات را مديريت كنيم تا به توليدكنندگان آسيب وارد نشود چراكه به عنوان مثال در مرغ و تخم‌مرغ وضعيت بسيار خوبي وجود دارد و به هيچ وجه نيازي به واردات نيست و مي‌توانيم با توسعه بازارهاي صادراتي به توليدكنندگان كمك كنيم.

توسعه بازار صادراتي مرغ و تخم‌مرغ مشروط به رقابت پذير بودن قيمت وي تصريح كرد: صادرات مرغ و تخم‌مرغ بسيار پايين‌تر از پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي توليد داخلي است اما اميدواريم تا با رقابت پذيرتر شدن قيمت اين محصول نسبت به ديگر رقباي بين المللي كه عمدتا ناشي از نرخ تورم و نرخ ارز است بتوانيم حجم صادرات اين فرآورده‌هاي پروتئيني را افزايش دهيم.

وزير جهاد كشاورزي افزود: به عنوان مثال در واردات گوشت كه كمتر از پنج درصد براي تكميل نياز داخلي به آن نيازمنديم يا ديگر محصولات مانند شكر، روغن، برنج و ... بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود تا به توليدكنندگان داخلي كه تامين كننده عمده نياز داخلي كشور هستند آسيب وارد نشود.

حجتي درباره واردات گندم براي امسال اظهار كرد:‌عليرغم اين كه براساس قانون وزارت تجارت در سال جاري بايد 7.2 ميليون تن گندم به كشور وارد مي‌كرد اما تاكنون اين واردات كافي نبوده و با توجه به اين كه در آستانه پايان سال قرار داريم حجم بسياري از گندم خريداري شده و در حال ترخيص است.

واردات مركبات ممنوع است حجتي ادامه داد: با توجه به وضعيت و ظرفيت توليد بالاي انواع مركبات در كشور وزارت جهاد كشاورزي هيچ برنامه‌اي براي واردات مركبات شب عيد ندارد چرا‌كه با بررسي‌هاي صورت گرفته، ميزان ذخيره‌سازي كه در گذشته وزارت تجارت انجام داده است براي شب عيد كفايت مي‌كند.

اعتبار 10 هزار ميليارد توماني براي حمايت از توليد وزير جهاد كشاورزي اظهار كرد: پس از اصلاحيه بودجه در مجلس شوراي اسلامي حدود 10 هزار ميليارد تومان از محل درآمدهاي حاصل از اجراي طرح هدفمندي‌ يارانه‌ها به توليد كه شامل بخش هاي صنعت و كشاورزي است اختصاص پيدا كرده كه اميدواريم اين اعتبار با توجه به اولويت‌هاي موجود به صورت قابل قبولي در اختيار بخش كشاورزي نيز قرار گيرد.

ناظران گندم در مراحل استخدام و مشكل كمبود اعتبار حجتي گفت: براساس اختياري كه قانون گذار به وزارت جهاد كشاورزي داده استخدام ناظران گندم در دستور كار قرار گرفته و هم اكنون مراحل آزمون و گزينش آن در سطح كشور در حال انجام است.وي افزود: فرآيندي كه براي استخدام ناظران گندم وجود دارد نياز به زمان بيشتري دارد اجراي اين قانون براي سال آينده نيز ادامه خواهد داشت اما يكي از مشكلات در اين زمينه تامين اعتبار است.

وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: در بسياري از استان‌ها از طريق خزانه استاني و با همكاري مسئولان آن استان‌ها مراحل و فرآيند استخدام ناظران كشاورزي در حال انجام است كه اميدواريم در بقيه استان‌ها نيز اين قانون از طريق اعتبارات استاني انجام شود.

حضور گسترده بانوان در توليد و سرمايه‌گذاري‌ كشاورزي به گفته حجتي در بخش كشاورزي بانوان بسياري در مزارع حضور گسترده دارند و در توليدات كشاورزي از نظر تخصصي، مديريت و سرمايه‌گذاري مشاركت مناسبي دارند.

هيچ انحصاري براي واردات نهاده‌هاي توليد وجود ندارد وي تصريح كرد: در زمينه تامين نهاده ها و واردات آن هيچ محدوديت و انحصاري براي فعالان بخش كشاورزي وجود ندارد و با توجه به اين كه بخش عمده‌اي از نهاده هاي وارداتي عمدتا در صنعت طيور مصرف مي‌شود اميدواريم با حضور تشكل‌ها و اتحاديه هاي توليدي بتوانيم نسبت به واردات و تامين نهاده‌ها اقدام كنيم و اين شركت‌هاي خصوصي بتوانند جايگزين برخي از شركت‌هاي دولتي پشتيبان نيز شوند.