معرفی معاون ›› معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

 

نام:علی

نام خانوادگی:بهنام فر

نام پدر:غریب رضا

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی-زراعت

سابقه کاری:22 سال

تلفن تماس:32414559-058

 

 


فرم اين صفحه الصاق نشده است. لطفا با مدير پورتال تماس حاصل فرماييد.