چشم انداز بخش کشاورزی کشور در افق 1404 ه. ش (مصوبه ششمین جلسه شورای راهبری بخش کشاورزی 91/5/11 ) - چشم انداز بخش کشاورزی کشور در افق 1404 ه. ش (مصوبه ششمین جلسه شورای راهبری بخش کشاورزی 91/5/11 ) | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

چشم انداز بخش  کشاورزی کشور در افق 1404 ه. ش

 (مصوبه ششمین جلسه شورای راهبری بخش کشاورزی 91/5/11 )


با اتکال به قدرت لایزال الهی و در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز نظام جمهوری اسلامی ایران بخش کشاورزی در افق 1404ه.ش دانش‎بنیان و دستیافته به جایگاه نخست در منطقه آسیای جنوب غربی و دارای ویژگی های زیر است:
1. توانمند در برقراری امنیت غذایی با تولید غذای سالم ، پاک و خودکفا در محصولات اساسی و توسعه صادرات

2. بهره‎مند از منابع انسانی توانمند، آگاه، متخصص، نوآور و کارآفرین
3. پیشرفته در حفاظت، احیاء و بهره‎برداری پایدار از منابع طبیعی و پایه، محیط‎زیست و ذخایر ژنتیکی
4. رقابت‎پذیری با تکیه بر استانداردهای جهانی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی
5. توانمند در تولید ثروت و ایجاد رفاه برای فعالان بخش
6. برخوردار از زیر ساخت‎های فنی و اقتصادی صنایع کشاورزی توسعه‎یافته و پیشرفته
7. دستیافته به کشاورزی پایدار با مدیریت جامع حوضه‎های آبخیز و مناطق کشاورزی، روستایی و عشایری توسعه‎یافته