پیام تبریک معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی به مناسبت فرا رسیدن سال 1399 - پیام تبریک معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی به مناسبت فرا رسیدن سال 1399 | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي